Program

Hvordan blir vi bedre? Læring i byutviklingsprosjekter - Del 2

Små og store byutviklingsprosjekter krever samarbeid i stadig nye konstellasjoner. I to programposter på OUW skal SITRAP diskutere forbedringskulturen i byutviklingen. Det innebærer å overføre lærdom fra ett prosjekt til det neste. Har vi en kultur for dette i byutviklingen?

Når: 13. september 2023, kl. 13:00 - 15:00

Arrangør: Sitrap, NMBU

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglig

Hvor: Nasjonaltheatret konferansesenter

I den andre bolken kaster vi et blikk på fagområder der læringsoverføring er en forutsetning for å lykkes.

Her får vi høre fra lagidrett, improteater, militære operasjoner og jazz hvordan man presterer når samarbeidet foregår i skiftende konstellasjoner. Kan vår bransje lære av andres forbedringskultur?

Del 1 finner du her (10:00 - 12:00)

PROGRAM - Del 2

13:00 - 15:00 - Kjennetegn ved gruppeprestasjoner: hvordan spille hverandre gode?

Innledning

- Hvorfor tar vi opp dette temaet og hva lærte vi i del 1? v/ Marius Grønning

Hvordan yte optimalt i samspill med andre? Erfaringer fra ulike fagområder

DELTAKERE

Erik Thorstvedt (lagidrett)

Camilla Frey (improvisasjonsteater)

Robert Mood (militære fredsoperasjoner)

Bugge Wesseltoft (jazz)

PANELSAMTALE
Oppsummering: Kan vi tilrettelegge for læringsoverføring i byutviklingsprosjekter?

DELTAKERE
Sigrid Furuholt Engelstad, ByLab Oslo

Lene Basma, avdelingsleder Prosjektutvikling, Drammen kommune

Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver, fagansvarlig for tidligfase arkitektur, Doga

Byarkitektrollen v/ (under avklaring)

Elin Børrud, senterleder SITRAP, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

MODERATOR

Marius Grønning

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week