Obs! Du ser nå på et arrangement fra 2023.
Program

Hvordan blir vi bedre? Læring i byutviklingsprosjekter - Del 1

Små og store byutviklingsprosjekter krever samarbeid i stadig nye konstellasjoner. I to programposter på OUW skal SITRAP diskutere forbedringskulturen i byutviklingen. Det innebærer å overføre lærdom fra ett prosjekt til det neste. Har vi en kultur for dette i byutviklingen?

Når: 13. september 2023, kl. 10:00 - 12:00

Arrangør: Sitrap, NMBU

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglig

Hvor: Nasjonaltheatret konferansesenter

I den første bolken rettes oppmerksomheten mot problemforståelsen i bransjen. Verdsetter vi de andres innsats? Kunne vi lært mer av egne erfaringer?

Del 2 finner du her (13:00 - 15:00)

PROGRAM - Del 1

10:00 - 12:00 Nyere eksempler og erfaringer med prosjektsamarbeid

Innledning

- Kort introduksjon om SITRAP v/ Elin Børrud

- Hvorfor tar vi opp dette temaet? v/ Terje Holsen

Utfordringer for læringsoverføring – problemforståelse hentet fra konkrete prosjekter

DELTAKERE

Maren Hersleth Holsen, divisjonsleder Plan & Urbanisme, Henning Larsen Norge

Lene Basma, avdelingsleder Prosjektutvikling, Drammen kommune

Salman Saeed, regiondirektør boligutvikling Oslo øst, Skanska Eiendomsutvikling

Panelsamtale med innlederne og spørsmål fra salen

Arenaer for læringsoverføring - problemforståelse sett fra nettverkshold

DELTAKERE

Sigrid Furuholt Engelstad, ByLab Oslo

Ida Hjeltnes, utviklingsdirektør, Oslo Metropolitan Area

Byarkitektrollen v/ (under avklaring)

Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver, fagansvarlig for tidligfase arkitektur, Doga

MODERATOR

Terje Holsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week