Om OUW

Oslo Urban Week er et verksted for bedre byutvikling - en møteplass for deg som er engasjert i utviklingen av framtidens byer og lokalsamfunn.

Oslo Urban Week er OMAs viktigste verktøy for byutvikling og arbeider for å være landets viktigste møteplass for byutvikling

Oslo Urban Week skal understøtte OMAs visjon om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

Nytt av året for Oslo Urban Week 2023 så har vi gjort arrangementet åpent for alle, som i første runde har sikret oss rekordmange medarrangører og arrangementer. Viktig er det fortsatt at alle som vil delta registrerer seg mot en symbolsk registreringsavgift.

OUW er en møteplass for hele byens innbyggere og skal bygge stolthet og eierskap til byens utvikling.

OUW mangfoldiggjør og tilgjengeliggjør byutvikling gjennom å samle eiendomsbransjen, myndigheter og innbyggere.

OUW bygger bro mellom ovennevnte slik at byutviklingsprosesser gjennom økt dialog og demokratisering blir mer konstruktive og skaper økt gjensidig tillitt og bedre prosesser.

OUW er hele Osloregionens arena for å innfri målsettingen om at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. OUW er på en og samme tid en global plattform for kunnskapsdeling og et regionalt verksted for å lage gode løsninger på et bredt felt innenfor byutvikling.

Velkommen til Oslo Urban Week og Vika og til tre dager - fylt meg faglig innhold og sosiale møter fra morgen til kveld.

OSLO URBAN VIKA

Samarbeid på tvers er et sentralt verktøy for bedre byutvikling i praksis. Områdeforum Vika stimulerer til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling, og resultatet av hva Områdeforum Vika har fått til på nettopp Vika de siste årene er forbilledlig.

Området rundt Vika og Aker Brygge har gjennomgått store endringer de siste årene, som nytt Nasjonalmuseum, Ruseløkka skole, VIA, Trekanttomten (3KT), Sommerro og den pågående rehabiliteringen av den gamle amerikanske ambassaden. Disse prosjektene vil kunne bidra til utviklingen av områdets karakter og attraktivitet. .

Områdeforum Vika er årets lokale ressurs og vertskap for Oslo Urban Week 2023, som bistår med å mobilisere lokale aktører, gårdeiere, utviklere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bydelen. Sammen skaper de entusiasme over den enorme transformasjonen av Vika som destinasjon og vi gleder oss til å dykke inn i områdets mange møteplasser, gater og aktører for ta del i området gjennom rekordmange arrangementer tre dager i september. 

Lokalt vertskap for Oslo Urban Week i Vika er Aspelin Ramm, Ferd Eiendom, NPRO og Storebrand Eiendom.

– Vi gleder oss til å ønske velkommen til Vika til høsten. Området er transformert den siste tiden med et sammenhengende belte av byliv; Vikaterrassen er blitt frodigere, VIA har åpnet opp ned mot fjorden og Nasjonalmuseet og ikke minst en veldig fin Ruseløkka skole. Her blir det gatefest om masse spennende innhold hos de ulike aktørene og avslutning med OMA Awards og fest på 3KT, sier Grete Sivertsen i Aspelin Ramm.

Programkomité

Maren Bjerkeng -Leder av programkomité  Direktør utvikling/CDO i Aspelin Ramm

Maren Bjerkeng

Leder av programkomité

Direktør utvikling/CDO, Aspelin Ramm

Emelie Tornberg - Strategisk rådgiver, Byutvikling og Arkitektur i Entra

Emelie Tornberg

Strategisk rådgiver, Byutvikling og Arkitektur, Entra

Ingvild Jacobsen Roald - Prosjektleder i Skanska Eiendomsutvikling

Ingvild Jacobsen Roald

Prosjektleder, Skanska Eiendomsutvikling

Mari Helen Gulsvik - Advokat/Eier - Advokatfirmaet Property Law

Mari Helen Gulsvik

Advokat/Eier, Advokatfirmaet Property Law

Tomas Stokke - Daglig leder / Arkitekt / Gründer - Haptic Architects

Tomas Stokke

Daglig leder / Arkitekt / Gründer, Haptic Architects

Stig L. Bech - Advokat / Partner - Wiersholm

Stig L. Bech

Advokat / Partner, Wiersholm

Mansoor Hussain - Byrådssekretær for helse, eldre og innbyggertjenester - Oslo kommune

Mansoor Hussain

Byrådssekretær for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

Erling Fossen - Daglig Leder - Oslo Metropolitan Area (OMA)

Erling Fossen

Daglig Leder, Oslo Metropolitan Area (OMA)

Linnéa Elisabeth Svensson - Programansvarlig OUW - Oslo Metropolitan Area

Linnéa Elisabeth Svensson

Programansvarlig OUW, Oslo Metropolitan Area

Grete Sivertsen

Markeds- og kommunikasjonssjef, Aspelin Ramm

Observatør, representerer vertskapskomitéen i Vika

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week