Om OUW

Oslo Urban Week er et verksted for bedre byutvikling - en møteplass for deg som er engasjert i utviklingen av framtidens byer og lokalsamfunn.

Oslo Urban Week er OMAs viktigste verktøy for byutvikling og arbeider for å være landets viktigste møteplass for byutvikling. Arrangementet skal understøtte OMAs visjon om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

OUW er en møteplass for hele byens innbyggere og skal bygge stolthet og eierskap til byens utvikling.

OUW mangfoldiggjør og tilgjengeliggjør byutvikling gjennom å samle eiendomsbransjen, myndigheter og innbyggere.

OUW bygger bro mellom ovennevnte slik at byutviklingsprosesser gjennom økt dialog og demokratisering blir mer konstruktive og skaper økt gjensidig tillitt og bedre prosesser.

OUW er hele Osloregionens arena for å innfri målsettingen om at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. OUW er på en og samme tid en global plattform for kunnskapsdeling og et regionalt verksted for å lage gode løsninger på et bredt felt innenfor byutvikling.

Velkommen til Oslo Urban Week og Kvadraturen i 2024 - tre dager fylt med faglig innhold og sosiale møter fra morgen til kveld.

Programkomité

Maren Bjerkeng - Leder av programkomité - Direktør utvikling/CDO i Aspelin Ramm

Maren Bjerkeng

Leder programkomité

Direktør byutvikling og arkitektur, Aspelin Ramm

Tomas Stokke - Daglig leder / Arkitekt / Gründer - Haptic Architects

Tomas Stokke

Medlem programkomité
Daglig leder / Arkitekt / Gründer, Haptic Architects

Stig L. Bech - Advokat / Partner - Wiersholm

Stig L. Bech

Medlem programkomité

Advokat / Partner,
Haavind

Mansoor Hussain  - Rådgiver, Storm Samfunn

Mansoor Hussain

Medlem programkomité

Rådgiver,
Storm Samfunn

Linnéa E. Vågen Svensson - Programansvarlig OUW

Linnéa E. Vågen Svensson

Programansvarlig OUW


Greener Events

Ida Hjeltnes - Utviklingsdirektør, OMA

Ida Hjeltnes

Observatør programkomité

Prosjekteier OUW

Utviklingsdirektør,
OMA

Erling Fossen

Erling Fossen

Observatør programkomité

Prosjektleder for vertskapet i Kvadraturen

Emelie Tornberg - Strategisk rådgiver, Byutvikling og Arkitektur i Entra

Emelie Tornberg

Observatør programkomité

Leder for vertskapet i Kvadraturen

Strategisk rådgiver, Byutvikling og Arkitektur,
Entra

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week