OMA awards 2023

Oslo Urban Week høstens viktigste møteplass for byutviklere. Tre døgn tettpakket faglig program. Et verksted for bedre byutvikling - viktigste møteplass for deg som er engasjert i utviklingen av framtidens byer og lokalsamfunn.

Årets bylivsprosjekt: Badstuene i Oslo

Et av våre viktigste verktøy for inspirasjon og utviklingen av Oslo, er å løfte frem og hedre de som utmerker seg. Ved å trekke fram de gode eksemplene vil OMA Awards gjøre det enklere for alle å bidra til at Oslo blir et forbilde for byutvikling.

I år har juryen besluttet å la folket komme tidligere inn i prosessen for OMA Awards, og sette hele grunnlaget for hvem som skal kunne vinne prisene.

Her her vinnere av OMA Awards 2023

  • Årets pollinator: Stian Schjelderup
  • Årets transformasjonsprosjekt: Stortorvet
  • Årets bylivsprosjekt: Badstuene i Oslo
  • Årets høydepunkt: Bylivsgata Grønland
  • Årets samarbeid: OsloBolig

Årets pollinator

Prisen Årets pollinator går til en person som har gått utover sin stillingsbeskrivelse - en matchmaker som bidrar og igangsetter gode prosesser for byutviklingen. Årets pollinator er en person som bidrar til prosesser og kreative løsninger som har skapt begeistring blant byens innbyggere.

Årets transformasjonsprosjekt

Prisen Årets transformasjonsprosjekt går til et prosjekt som har strukket seg langt på kvalitet, gjerne med et utfordrende utgangspunkt, som har endret bygningsmassen og/eller tilpasset til ny bruk. Prosjekter som gir noe til byen rundt kan særlig fremheves. Gjenbruk kan også tillegges særlig vekt.

Prisene gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Årets bylivsprosjekt

Prisen Årets bylivsprosjekt går til et byområde/bygulv som har lykkes med å oppfylle ambisjoner om økt byliv med tilbud, byrom og arkitektur som oppleves som attraktivt og skaper aktivitet. Kan også̊ være midlertidige tiltak.

Prisene gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Årets høydepunkt

Prisen Årets høydepunkt går til den arrangøren eller aktøren som har gjennom sin virksomhet klart å skape entusiasme, engasjement og byliv. Arrangører og aktører som har klart å trekke inn flere grupper og nabolag i sitt virke vil trekkes spesielt frem.

Årets samarbeid

Prisen Årets samarbeid går til de aktørene som gjennom samarbeid har klart å oppnå mål som bidrar positivt til byen, eller gjennomført tiltak som bedre legger til rette for at man skal kunne nå noen hårete mål for at Oslo skal bli et bedre sted å leve.

Årets bylivsprosjekt: Badstuene i Oslo

Juryen for OMA Awards 2023 består av:

  • Mansoor Hussain (leder), Oslo kommune/Oslo Arbeiderparti
  • Johanne Borthne, Powerhouse Company
  • Hanne Sophie Solhaug, Plan- og bygningsetaten
  • Anders Gregersen, Neptune Properties
  • Maria Kielland Krag, Byantikvaren

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week