Program

Utvikling av historiske og bevaringsverdige bygg som mulighet for næring- og byutvikling

Balansen mellom bevaring og videreutvikling av historiske bygg er stadig aktuelt i byutviklingen. Håndtering av disse byggene kan være utfordrende, men kan også tilføre byutviklingsprosjekter en betydelig verdi.

Når: 13. september 2023, kl. 10:00 - 12:00

Arrangør: Vedal

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglig

Hvor: Glasshuset, Oslo Konserthus

Vedal inviterer til et arrangement hvor fokus rettes mot utvikling av historisk verdifulle bygg og potensialet disse kan ha for nærings- og sentrumsutvikling. Hvilke eksempler har vi på god videreutvikling av bevaringsverdige bygg, og hva har disse betydd for utvikling av byen? Gjennom faglige innlegg og en panelsamtale ønsker vi å få frem ulike perspektiver på forholdet mellom vern og utvikling.

Gjennom over 30 år har Janne Wilberg hatt utvikling innenfor kulturminnefeltet som hovedarbeidsområde. Hun var Byantikvar i Oslo i perioden 2011-2023 og jobber nå som selvstendig formidler og utviklingsrådgiver. Janne Wilberg vil snakke om hvordan utviklingsprosesser kan gjennomføres på kulturminnets premisser, og trekke frem eksempler på prosjekter som har bidratt til å vitalisere byen.

Statsbygg har over 2300 bygninger i sin portefølje, og leder flere av landets største og mest komplekse utviklings og byggeprosjekter. Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen vil fortelle om Statsbygg sin rolle som eier og selger av ikoniske eiendommer med høy historisk verdi. Hvilke eiendommer er aktuelle for fornyelse og salg i årene som kommer? Hva er Statsbyggs erfaring med rehab vs. nybygg og hva synes leietagerne om å sitte i rehabiliterte bygg?

Oda Frøyen Nybø er ung arkitekt hos A-lab, hvor hun jobber med bygulvsstrategier, komplekse bygg og analyser av eldre bygg i bymiljøer. Hun tar etterutdanningsprogram i arkitekturvern ved AHO og vil i sitt innlegg fortelle om sine ambisjoner og hva hun ser som viktige elementer ikke bare i transformasjon og vern, men også i tilpasninger mellom historisk og ny arkitektur. Hvordan kan prinsippene i historisk arkitektur «oversettes» til nybygg anno 2023?


PROGRAM

Velkommen og bakgrunn for arrangementet v/Bjørn Vedal, Daglig leder Vedal Investor AS og Julie Sjøwall Oftedal, Head of Strategy and Development/Partner A-lab

INNLEGG

  • Janne Wilberg, tidligere byantikvar i Oslo nå «Friantikvaren»
  • Oda Frøyen Nybø, Arkitekt A-lab
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Administrerende direktør Statsbygg

Panelsamtale

DELTAKERE

  • Janne Wilberg, tidligere byantikvar i Oslo nå «Friantikvaren»
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Administrerende direktør Statsbygg
  • Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør NBBL
  • Egil-André Mortensen, Daglig leder Vedal Utvikling AS
  • Oda Frøyen Nybø, Arkitekt A-lab

MODERATOR

Julie Sjøwall Oftedal, Head of Strategy and Development/Partner A-lab

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week