Program

RE:SEARCH 2024 - Eiendomsbransjens forskningsdag

Interessert i faktabasert oppdatering? Representanter fra utdannings- og forskningsinstitusjoner presenter pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter, med mål om å tilgjengeliggjøre dette for beslutningstakere i eiendomsbransjen.

Når: 26. september 2024, kl. 09:30 - 16:30

Arrangør: Eiendomsyrker, NMBU og Senter for eiendomsfag

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Hvor: Lille Grensen 7 - inngang Arbeidergata

RE:search er et samarbeid mellom Eiendomsyrker, akademia og næringslivet, og har som mål å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon som kan bidra til å styrke eiendomsbransjen som en kunnskapsintensiv og verdiskapende sektor av stor betydning for samfunnsutviklingen.

Målet med forskningsdagen er å etablere en nasjonal og tverrfaglig plattform for deling av forskningsbasert kunnskap og initiativ relevant for organisasjoner som eier, forvalter og utvikler eiendom og bygg samt tilhørende tjenester.

Representanter fra akademia stiller for å presentere pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter, med mål om å tilgjengeliggjøre dette for beslutningstakere i eiendomsbransjen.

Videre inviterer forskningsdagen til presentasjoner av faktiske og mulige kommende prosjekter, med ambisjon om å skape en aktiv kunnskapsarena med et mangfold av premissgivere – der akademia i større grad kan være til direkte nytte for praksisfeltet, og vis-á-versa.

Moderator
Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Eiendomsyrker og Senter for eiendomsfag.

Program
09:30 Dørene åpner
10:00 Åpning og velkomst v/programkomitéen
10:15 Hvorfor behøver eiendomsbransjen sin egen forskningsdag?
10:30 Oversikt over pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter
12:30 Felles lunsj, faglig mingling
13:30 Forskningspitchen 2024
15:30 Oppsummering av dagen, frampek mot neste års program
16:00 Sosial avrunding, lett servering
16:30 Arrangement slutt

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week