Program

Urbane skoleboller

Sambruk, møteplasser, gode nabolag – dette er nøkkelord som går igjen i alle prosjektene til Oslobygg – og andre offentlige byutviklere. Skoler og barnehager stenger sin aktivitet klokken 17.00, men de kan og skal også kunne brukes i døgnets andre timer. Hvordan skal vi utforme urbane bygg og uteområder slik at de bidrar til bedre nabolag og lavterskel møteplasser som er rimelige å delta på? I økonomisk trange tider midt i en klimakrise er det muligens viktigere enn noen gang å sørge for arealoptimalisering, deling og tilgjengeliggjøring av de arealene og byggene vi allerede har og planlegger i byen. Men, hva skal til for å lykkes?

Når: 12. september 2023, kl. 12:15 - 13:00

Arrangør: Oslobygg

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: fagligsosialt

Hvor: Ruseløkka skole

Vi ser på byutvikling fra et sosialt samfunnsperspektiv, men tar også med oss et element som har stor betydning for byutvikling – bevaring av det eksisterende.Vi serverer skoleboller og sang. Etter dette inviterer vi til omvisning samt 30 minutter enkel trening.


PROGRAM

12:15 - Innledning

Innlegg om byutvikling og offentlige byggs rolle som lavterskel møteplass for nabolagetInnlegg om byutvikling og bevaring, med utgangspunkt i Ruseløkka skole.

13:00 Avslutning

INNLEDNING

Kjersti Folvik, Oslobygg

Merete Hansen, Ruseløkka skole

INNLEGG

Maren Hersleth Holsen, divisjonsleder Urban Planning, Henning Larsen Janne Wilberg, Friantikvaren

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week