Program

Arkitektpolitikk på ville veier?

Arkitektur vil spille en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet. Bygninger og infrastruktur står for en tredjedel av verdens energiforbruk og utslipp av klimagasser. Derfor vil en endring av hvordan vi designer, bygger og vedlikeholder bygninger og steder ha avgjørende påvirkning på vårt klimaavtrykk. God arkitektur vil være viktig i den nødvendige omstillingen vi må gjennom. Utforming kan øke bevisstheten rundt miljøspørsmål og inspirere til en mer bærekraftig livsstil hos beboere og innbyggere. Hvordan svarer Norge opp denne ambisjonen på vegne av byggenæringen?

Når: 13. september 2023, kl. 10:30 - 11:30

Arrangør: Opus, BAA

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglig

Hvor: Selmer

Vi inviterer til siste del av triologien om arkitekturpolitikk hvor vi vil diskutere hvordan en statlig politikk bør utformes. Vi stiller spørsmålene; Hvilke råd vil vi gi til arbeidet med statlig politikkutforming, hvilke virkemidler mener vi at vil ha størst effekt, og hvor bør ambisjonsnivået ligge?

PROGRAM

10:15 – Dørene åpnes.

10:30 - Velkommen v/Selmer

10:35 - Innleder v/ Bygg Arena Arendal: Kort om trilogien, hvorfor dette er aktuelt nå, og hva vi ønsker å oppnå.

10:40 Paneldebatt.

11:10 Spørsmål fra salen

11:25 Oppsummering av trilogien, og veien videre: Maren Bjerkeng og Nancy Jøssang

11:30 Takk for at dere kom!


DELTAKERE

Ida Harildstad, Kommunal og distriksdepartementet.

Margrethe Urdal Stolpe, CEO i H&H/NEB-Star Stavanger kommune.

Anders Nohre Walden, Direktør for bærekraft, Marstand

Stian Berger Røssland, Partner i Advokatfirmaet Selmer.

MODERATOR

Nancy Jøssang, Adm.dir. Opus/Bygg Arena Arendal


Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week