Obs! Du ser nå på et arrangement fra 2023.
Program

Faglunsj: Høyt over Oslo

Hva skjer etter vedtak av høyhusstrategien i Oslo. Hvordan kan vi bygge høyhus av kvalitet og hensyntaker til bygulv, innbyggerne og eksisterende bystrukturer? Hvordan påvirker et urolig marked etablering av store prosjekter som høyhus?

Når: 13. september 2023, kl. 12:30 - 14:30

Arrangør: Bane NOR Eiendom og Norconsult

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Hvor: Gastroteket

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

Vi blir flere, og flere vil bo i byene – derfor må byene bygges smartere både av plass- og miljøhensyn. Utfordringen må løses på en bærekraftig måte, og da er fortetting og knutepunktutvikling en del av løsningen.

Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling.

www.banenoreiendom.no

Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. «Hver dag forbedrer vi hverdagen», sier vi. Gjennom bred fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Vi har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Vi tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt - fra utvikling av ideer og konsepter, via planlegging og prosjektering til drift og oppfølging. I Norconsult har vi tro på at lokal kunnskap, lokal tilstedeværelse og faglig samarbeid er en styrke, og en fordel for kundene. Derfor finner du et Norconsult-kontor både på mange små og store steder i Norge – og i utlandet. www.norconsult.no

HØYHUS I OSLO

Innen 2023 skal høyhusstrategien i Oslo være vedtatt av bystyret. En rekke områder i byen er pekt ut som områder der høyhus kan være aktuelt. Trenden i Oslo er at bygningshøydene og tettheten øker. Bør ikke dette være et godt rasjonale ved fortettingen i kollektivknutepunktene? I hvilken grad bidrar de urolige tidene og endring i rammebetingelsene til å skyve på store byutviklingsprosjekter og høyhus?  Hvilke utfordringer og muligheter gir dette partene i planleggingen og utviklingen av prosjektene?

Få temaer engasjerer mer..

Vi inviterer til diskusjon mellom sentrale aktører og kjører debatt!

  • Hva kan vi lære av utbyggingen i andre sammenlignbare byer i Norden?
  • Hvordan vil dette påvirke byutviklingen og inntrykket av Oslo i årtiene fremover?
  • Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn og hva krever dette av bransjen?

PROGRAM

12:00-12:45 – Matbit

12:45-13:00 – Innledning ved moderator

13:00-13:30 – Paneldebatt / rundbordsdiskusjon

13:30-14:00 – Mingling / avslutning


PANEL

Shonn Mills, CTBUH

Kristin Lund Haug, Bane NOR Eiendom

Thomas Fagernes, Nordic

Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten


MODERATOR

Byplanlegger Jørgen Biørn, Norconsult

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week