Program

Kan økt kunnskapsdeling redusere risiko og kostnader i byutviklingen?

Samfunnet i dag preges av usikkerhet knyttet til klimautfordringer, global uro og usikre markedsutsikter. Dette fører til utsettelse av prosjekter og lavere investeringsvilje. Hva om det finnes en bedre måte å redusere risiko og kostnader på samtidig som man investerer i samfunns- og byutvikling? Og hvordan løser vi klimautfordringer med teknologi og innovasjon?

Når: 12. september 2023, kl. 14:30 - 16:30

Arrangør: WSP, Entra, Geodata

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Hvor: Nasjonalbiblioteket

I dette seminaret ser vi på mulighetene ved økt deling av kunnskapsgrunnlag og bruk av teknologi. Hvordan kan dette brukes til å vurdere og forstå risikoene knyttet til miljøutfordringer som klimaendringer, naturkatastrofer og ekstremvær. For eksempel identifisere sårbare områder og utvikle effektive risikoreduserende strategier. Vi ser videre på potensialet som ligger i digitale tvillinger, hva er mulighetene om man hadde delt og tilgjengeliggjort den informasjonen vi faktisk sitter på i dag.

WSP, Entra og Geodata inviterer til en inspirerende panelsamtale hvor vi deler vår erfaring og ser på mulighetene ved teknologi i byutviklingen.

PROGRAM

14:30 – 15:00 Dørene åpner. Servering.

15:00 – 15:50 Presentasjoner og panelsamtale

16.00 – Omvisning i kartsenteret

DELTAKERE

Katrine Fjeldhus, Direktør Earth & Environment, WSP

Astrid Vattum, Leder forretningsutvikling og innovasjon, Geodata

Johannes Raustøl, Strategisk rådgiver, WSP

Jostein Øverby, Dept.manager Indre by og Hovinbyen, PBE

Magnus Skallerud, Leder prosjektutvikling Oslo, Entra

MODERATOR

Øystein Aurlien

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week