Program

Kampen om takene

Vi dykker inn i det offentlige arealfordelingsprinsippet på byggenes femte fasade. Hvordan deler vi opp arealene mellom de sosiale, økologiske og økonomiske verdiene. En kommersiell suksess eller et offentlig ansvar?

Når: 25. september 2024, kl. 12:00 - 13:15

Arrangør: Norconsult

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglig

Hvor: Telegrafen - Hallen

Fotograf: Even Bakken

Taklandskapet får en stadig mer fremtredende rolle for bylivet i Kvadraturen. Med økende eiendomspriser er det nødvendig å benytte så mye av byggene som mulig. Taket kommer fort opp i en arealkonflikt.

Hva skal det frie og luftige landskapet som takene representerer være? En solenergiprodusent og overvannshåndterer, et habitat for våre økologiske verdier, en kommersiell suksess eller et offentlig rekreasjonsareal? Norconsult inviterer til inspirasjon og debatt der det blåser mest.


Moderator
Even Bakken, Landskapsarkitekt og gruppeleder, Norconsult Norge AS

Deltakere
Tore Mauseth plan- og miljørådgiver, Plan- og bygningsetaten
Ingve Olai Ulimoen avdelingsleder avdeling bygningsfysikk og bærekraft, Norconsult Norge AS
Frode Rønne Malmo konseptsjef bygulv, Aspelin Ramm

Program
11:45 Dørene åpner
12:00 Faglig starter
13:05 Faglig slutter

• Kort introduksjon Even Bakken «kampen om takene»
• Tore Mauseth kort presentasjon om «grønne verdier på tak»
• Ingve Olai Ulimoen kort presentasjon om «tekniske verdier på tak»
• Frode Rønne Malmo kort presentasjon om «sosiale verdier på tak»
• Debatt om hvordan vi som myndighet, rådgiver og utvikler bygger det beste taklandskapet i felleskap.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week