Program

Here comes the sun

Det er nye regulatoriske regler i anmarsj som øker mulighetene for å installere og selge solenergi lokalt og i næringsområder.

Når: 12. september 2023, kl. 14:00 - 18:00

Arrangør: Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: fagligsosialtnettverk

Hvor: House of Oslo

Hva vil følge av det nye regelverket?

Hvor stor produksjonskapasitet kan installeres uten konsesjon?

Hvilke begrensninger gjelder for disponering av «lokal» kraft?

Må produksjonen brukes selv eller kan jeg selge kraften til mine naboer?

Og hva med å «tvinge» mine leietakere til å betale for strømmen fra solkraften?

Hvor mye kraft kan mates ut på nettet, og hva vil det koste?


Dette er noen av temaene som advokat Odd-Harald Wasenden og advokat Marianne R. Bjaaland i Arntzen de Besche Advokatfirma går gjennom. Norconsult AS ved gruppeleder Solenergi og lagring Mari Lauglo vil deretter presentere en case hvor det ble lønnsomt å anlegge solceller på taket.

Vi vil også få innlegg fra representanter for solenergibransjen og eiendomsbransjen.

Til slutt blir det en paneldebatt der det blir adgang til å stille spørsmål til innlederne.

PROGRAM

13:30-14:00 - Registrering og lett servering

14:00-14:45 - Faglig

14:45-18:00 - Mingling, god mat og drikke

DELTAKERE

Mari Lauglo, gruppeleder Solenergi og lagring, Norconsult AS

Marianne R. Bjaaland, advokat og partner i eiendomsavdelingen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Odd-Harald Wasenden, advokat og partner i energiavdelingen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Navn på flere foredragsholdere/paneldeltakere kommer

MODERATOR

TBC


Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week