Program

Globale utfordringer - lokale løsninger?

Den globale klimakrisen og Norges internasjonale forpliktelser har medført et stort fokus på det grønne skiftet i Norge. Eiendomsbransjen forutsettes å være en sentral bidragsyter til et netto nullutslippssamfunn innen 2050.

Når: 12. september 2023, kl. 15:30 - 18:00

Arrangør: Advokatfirmaet Thommessen AS

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Hvor: Thommessen

I EU har fornybare og lokale energiløsninger blitt pekt på som sentrale for å frigjøre seg fra russisk energi, samtidig har energiprisene det siste året medført at interessen for energieffektivisering er større enn noen gang.

Hvilke krav og insentiver kan vi forvente at vil stilles til lokale og fornybare energiløsninger i fremtiden?

Hvilke muligheter og begrensninger setter det regulatoriske rammeverket i dag? Og – ikke minst – hva må til for at lokale energiløsninger kan spille en nøkkelrolle for en klimanøytral eiendomsbransje i 2050?

Vi inviterer til panelsamtale for inspirerende eksempler og erfaringsutveksling.

Etter paneldebatten inviterer vi til mingling og servering i våre lokaler – forhåpentligvis tillater været at vi tar i bruk takterrassene.

PROGRAM

15:30 -  Dørene åpner 

16:00-17:00 - Panelsamtale

17:00-18:00 - Mingling og servering

PANEL
Ole Christoffer Ellingsen, Advokat og partner, Thommessen

Øyvind Arntsen, Direktør plan & prosjektutvikling, Mustad Eiendom

Vidar Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom

Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder sol og smart grid, Multiconsult

INNLEDER OG MODERATOR

Mette Borger Fyksen og Simon Ulleland, Thommessen

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week