Obs! Du ser nå på et arrangement fra 2023.
Program

Fra visjon til virkelighet: Fremtidsorientert design som beriker morgendagens byer

Vi er vitne til en historisk byvekst-bølge. I 2050 er det forventet at nærmere 75% av verdens befolkning vil bo i urbane strøk. Videre vet vi at byer allerede står for rundt 70% av verdens klimagassutslipp, og at denne andelen er økende.

Når: 14. september 2023, kl. 15:30 - 17:00

Arrangør: Manyone

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Utslippsfrie byer er et viktig steg på veien mot målene i Parisavtalen. Men kan vi tenke større? For hvordan utvikler vi Oslo til å bli en by som ikke bare går i null — men er regenerativ, og går i pluss? Da må vi se lengre frem, tørre å spekulere og konkretisere, for å enklere kunne ta strategiske valg og samarbeide på tvers.

Dette arrangementet utforsker potensialet til «Futures Design» som tilnærming til fremtidsorientert byutvikling, og er en unik mulighet til å få innsikt i relevante verktøy og metodikk som gjør det komplekse konkret og usynlige håndfast — for å skape fart, flyt og retning.

OM FUTURES DESIGN

Futures Design kombinerer strategisk fremsynsmetodikk med designmetodikk. Det er en kollektiv tilnærming for å kartlegge, overvåke og forstå endringer og krefter som former et landskap eller sektor. Basert på kartleggingen bygges narrativer, spekulative konsepter, artefakter og visjoner for ulike fremtidsscenarioer. Med dette som grunnlag kan man bedre forstå fremtiden og dermed ta bedre valg i nåtiden

PROGRAM

15:30 - Dørene åpner

15:45 - Foredraget starter

16:30 - Mingling

17:00 - Slutt

DELTAKERE

Marianne Stokke, Design Director, Manyone

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week