Program

Forskning, festival og byutvikling i vannkanten

I en rekke norske byer transformeres områder langs elver, innsjøer og sjøfront fra industri og havn til integrerte bydeler. Og; det vi ser hittil er bare begynnelsen. Kan regionbyene gjøre det bedre enn Oslo, basert på ny forskning? Hva har vi lært så langt?

Når: 13. september 2023, kl. 13:00 - 15:00

Arrangør: STRØK, A-lab, Include, Slottsfjellfestivalen

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: fagligsosialt

Hvor: Piren

 • STRØK i Tønsberg er en årlig møteplass for norske regionbyer og et verksted for bedre utvikling av byene.
 • A-lab arkitekter står bak store havnefrontutviklingsprosjekter i en rekke norske byer.

Slottsfjellfestivalen setter musikalsk ramme når Strøk og A-lab har invitert forskere fra Include og OsloMet til å kikke utviklingen av norske sjø- og elvefronter i kortene. Vi spør:

 • Hva avgjør om den byutviklede vannkanten blir et reelt og tilgjengelig gode for hele byen og dens befolkning?

 • Fjordbyplanen hadde tydelige mål om mangfold, inkludering og urban rekreasjon for alle. Hva sier forskningen om hvor godt Oslo lyktes?

 • Hva sier nyere forskning om sammenheng mellom mangfold og verdiskaping, og kan innsikten gi regionbyene et annet startpunkt for havnefrontutvikling?

 • Og visste du at sosiale medier forsterker byrommenes demokratiske funksjon?

I FNs bærekraftmål vektlegges den demokratiske betydningen av offentlige rom mer eksplisitt enn det man finner igjen i norske byromsstrategier, og det ventes strengere krav om dokumenterbar sosial bærekraft i utviklingsprosjekter. Hvordan rigger vi oss for en fremtid som stiller høyere krav til inkludering og helsefremmende byutvikling når vi skal utvikle vannkanten, byenes nye og tidligere utilgjengelige indrefilet?

Innleggene presenterer både konkrete eksempler og fersk norsk forskning. I paneldebatten som følger, belyses problematikken av representanter for utviklere, politikere og planmyndigheter.

INNLEDERE

 • Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ved forskningssenteret Include
 • Julie Sjøwall Oftedal, tidligere styremedlem i Include og leder for forretningsutvikling i A-lab arkitekter
 • Irene Crowo Nielsen, leder for landskapsarkitektur hos A-lab arkitekter
 • Gro Sandkjær Hanssen, forsker fra OsloMet og redaktør for boken "Demokratiske byrom"

PANELDEBATT

 • Maria Sundby Haugen, Plansjef i Sandefjord kommune
 • Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ved forskningssenteret Include
 • Thor Thoeneie (Oslo - Bjørvika)
 • Trond Delbekk (Fredrikstad - Værste)
 • Eirik Sunde (Tønsberg - Kaldnes Vest)

MODERATOR

 • Tina Lam

Arrangementet foregår selvfølgelig på Rådhuskaia i Oslo og Slottsfjellfestivalen, Tønsbergs inkluderende havnefrontarrangement, setter musikalsk ramme og festivalstemning!


Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week