Program

Byrom og byliv

Hva kjennetegner velfungerende byrom, hvem er de til for, og hvem har ansvar for at de blir steder der folk fritt kan oppholde seg og ytre seg?

Når: 26. september 2024, kl. 12:15 - 14:00

Arrangør: Mustad Eiendom

Påmelding: Førstemann til mølla

Type: faglig

Hvor: Pressens hus - Ytring

Offentlige rom, som torg og parker, har alltid hatt en sentral rolle i byen. Det skal være steder der folk fritt skal kunne oppholde og ytre seg. I tillegg har de offentlige rommene ofte vært steder der handel og bevertning har funnet sted. Kan vi lære noe av å ta et lite tilbakeblikk, å gå back to the fortid, for å ta med oss noe inn i the future?

I seminaret vil vi høre fra nabolagsaktivister, bylivsentusiaster, byantikvar, byrådsavdeling for miljø og samferdsel og eiendomsutvikler – alle aktører som har en rolle å spille for at byrommene skal fungere som reelle offentlige møteplasser.

Paneldeltakere

Øystein Aurlien, bylivsutvikler, daglig leder Tullinsamarbeidet og Lysakersamarbeidet

Stian Schjederup, nabolagsaktivist og arkitekt, Schjelderup Trondahl architects

Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel Ellen Hole, byantikvar

Gytis Blaževičius, leder av Natur og Ungdom

Olav Line og Eili Vigestad Berge, Mustad Eiendom

Moderator
Gro Sandkjær Hanssen, forsker I, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Program
12:15 Dørene åpner
12.30 Faglig starter
13.30 Faglig slutter
14:00 Arrangement slutt

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week