Program

Å bryte barrierer

Vi inviterer til engasjerende og aktuelle innlegg og samtale i våre lokaler i Kvadraturen. Hvor sentrale aktører vil dele av sin erfaring med hvordan barrierer brytes og forebygges, slik at områder kan blomstre igjen.

Når: 26. september 2024, kl. 14:00 - 16:00

Arrangør: LINK Arkitektur

Påmelding: Krever påmelding i webapp

Type: faglignettverk

Hvor: Kirkegata 4

Alle ønsker en åpen, inkluderende, trygg og tilgjengelig by for alle. Likevel oppstår det stadig endringer som påvirker vår oppfatning og bruk av områder. Når endringene oppfattes som negative, får den negative spiralen ofte fotfeste og skaper «barrierer» som gjør en snuoperasjon krevende.

Barrierene kan være så mangt; De er fysiske, mentale, forfall, kriminalitet, trafikkmønster, store lukkede institusjoner, vernehensyn, og gjerne mye mer. Fellesnevneren er at disse barrierene må brytes for at områder kan revitaliseres. Det er mye kunnskap om dette, men likevel er vi ofte for sene med å sette inn tiltak. Enten det er i sentrale byområder, bydeler eller i enkeltstående gater eller kvartal.

Etter samtalen ønsker vi å invitere til en hyggelig sammenkomst i våre lokaler og bakgård med musikk og bar.

Program
14:00 Dørene åpner
14:30 Faglig starter
16:00 Faglig slutter
17:00 Arrangement slutt

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week