Sirkulærøkonomi som drivkraft i Norges største byutviklingsprosjekt | Oslo Urban Week
Program

Sirkulærøkonomi som drivkraft i Norges største byutviklingsprosjekt

Hovinbyen er Norges største byutviklingsprosjekt, og ambisjonen er tiltrekke 100 000 nye innbyggere og skape like mange arbeidsplasser innen 2040. Er dette mulig?

Når: 9. september 2021, kl. 10:30 - 11:30

Hvor: Vaaghals (Dronning Eufemias gate 8)

Type: Fysisk + streaming
Lukket arrangement, kun inviterte

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen (IDH) er et offentlig-privat samarbeid som skal utvikle området til en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling med utgangspunkt i sirkulærøkonomi.

Hovinbyen strekker seg over et område på 11km2, og for første gang legges grønt næringsliv, innovasjon og levende byliv som premisser for byutviklingen helt fra starten av.

IDH skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulær økonomi, særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Globalt står byggenæringen for 50% av råvareuttaket og 35% av alt avfall som genereres. I Norge står næringen for 2 millioner tonn avfall hvert år og 24% av alle utslipp.

Hovinbyen har en lang historie innen produksjons- og anleggsvirksomhet som IDH bygger videre på. Selv om IDH er helt i startfasen er flere prosjekter allerede i gang.

På denne sesjonen skal vi utforske følgende spørsmål:

Hvorfor har politikere, byutviklere og næringsliv ståltro på denne måten å utvikle fremtidens by på?

Hvorfor er sirkulær økonomi innen bygg og anlegg en naturlig drivkraft for Hovinbyen?

Hvilke prosjekter jobber IDH-partnerne med akkurat nå?

Hvorfor bør enda flere aktører benytte seg av muligheten til å delta?

Innledning:

Victoria Marie Evensen
, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune.

Elin Schjenken Halvorsen, Prosjektleder, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen.


Paneldebatt:

Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune.

Håkon Kalbak, CCO, Modulize.

Ingrid Bjørdal, Direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Norsk Gjenvinning.

Thomas Berman, nettverksledelse, Pådriv Oslo


Moderator:

Daniel Kjørberg Siraj
, Konsensjef, OBOS.

Arrangementet er lukket og kun for inviterte.

Om Innovasjonsdistrikt Hovinbyen (IDH)

IDH er en del av satsingen på innovasjonsdistriktet i «Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Ambisjonen er å levere på FN ́s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU ́s Green Deal, samt Kommuneplanens mål for klima og miljø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week

Ved å bruke denne nettsidene samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.
Vi bruker dette til å gi deg en bedre brukeropplevelse og samle anonymiserte data om bruk av vårt nettsted.