Program

Frokostmøte: Plusslandskap og regenerativ bynatur

Regenerativ bynatur som suger karbon ut av lufta og gir et positivt klimafotavtrykk over livsløpet? Er det mulig?
 På frokostmøte 14. september forklarer vi metoden, og kriteriene konkretiseres ved noen ambisiøse prosjekter som har begynt å teste metoden i bruk.

Når: 14. september 2022, kl. 06:15 - 08:30

Hvor: Professorboligen, Stallen, Karl Johans gate 47

Arrangør: FutureBuilt

Type: Fysisk + streaming
Åpent arrangement (påmelding her)

Regenerativ bynatur som suger karbon ut av lufta og gir et positivt klimafotavtrykk over livsløpet? Er det mulig?

FutureBuilt ZERO-L er FutureBuilts nye kriterier for klimagassberegning av landskap, bynatur, gaterom og utomhusanlegg. Kriteriene adresserer alle faser over landskapets livsløp, fra bearbeiding av utomhusanlegg med graving og masseforflytning, materialbruk og energibruk i anleggsfasen, jord- og plantevalg og skjøtsel og karbonbinding i driftsfasen.

Et FutureBuilt prosjekt skal redusere klimagassutslippene fra uteanlegget med minst 50 % sammenliknet med dagens praksis og over anleggets levetid. Dersom du ønsker å strekke deg ekstra langt, lanserer vi også en plusslandskaps-definisjon hvor karbonbindingen over livsløpet skal utligne alle utslipp i anleggsfase og drift. Metodikken vil gjøre det mulig å sammenligne prosjekter, og vil være et verktøy for å planlegge landskap med lavest mulig klimagassutslipp.

På frokostmøte 14. september forklarer vi metoden, og kriteriene konkretiseres ved noen ambisiøse prosjekter som har begynt å teste metoden i bruk.

PROGRAM

FUTUREBUILT ZERO-L

Regenerativ bynatur som suger karbon ut av lufta og gir et positivt klimafotavtrykk over livsløpet. Er det mulig?
Reidun Aasen Vadseth, fagrådgiver, FutureBuilt

FutureBuilt ZERO-L. Presentasjon av kriteriene
Vidar Lind Yttersian, energi og miljørådgiver i Asplan Viak


FUTUREBUILT-PILOTER I STARTGROPA

Case: Ski Vest ungdomsskole
Vilde Borgnes, miljørådgiver, HENT og Tord Eirik Feldt Enger, landskapsarkitekt, Arkitema

Case: Lilleakerbyen
Sofie Møller, energi og miljørådgiver, Asplan Viak


KLIMASMARTE LANDSKAP

Klimapositive landskap – kan våre uteområder bidra positivt i klimaregnskapet?
Mari-Ann Thorsen Ekern, landskapsarkitekt, Asplan Viak

Biokull i bymiljø
Arne Jørgensen, klimasjef, Sandnes kommune

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week

Ved å bruke denne nettsidene samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.
Vi bruker dette til å gi deg en bedre brukeropplevelse og samle anonymiserte data om bruk av vårt nettsted.