16. september 2022

Vi gratulerer OMA Awards vinnere!

Oslos beste byutviklere! Et av våre viktigste verktøy for inspirasjon og utviklingen av Oslo, er å løfte frem og hedre de som utmerker seg. Årets vinnere av OMA Awards har alle vært til stor inspirasjon og gjør Oslo til en enda bedre by og representerer akkurat hva OMA ønsker med prisen. Vi gratulerer Ida Gravdal Haldorsen, årets pollinator, Tullinkvartalet, årets bylivsprosjekt og Trekanten for årets transformasjonsprosjekt.

Verdige vinnere av Oma Awards Ida Gravdal Haldorsen ble kåret til årets pollinator,Tullinkvartalet til årets bylivsprosjekt og Trekanten for årets transformasjonsprosjekt. Prisene ble delt ut på Oslo Urban Weeks avslutningsfest på Rebel.

- Et av våre viktigste verktøy for inspirasjon og utviklingen av Oslo, er å løfte frem og hedre de som utmerker seg. Årets finalister har alle vært til stor inspirasjon og gjør Oslo til en enda bedre by og representerer akkurat hva OMA ønsker med prisen. Når folket nå har stemt frem vinnere i alle kategorier, er vi like entusistiaske som vinneren og gleder oss til å feire med dem og resten av Oslo Urban Week, sier Erling Fossen, daglig leder OMA.

OMA Awards 2022 hedrer personer og selskaper som gjør Oslo til en enda bedre by å bo i, arbeide og leve i. Ved å trekke fram de gode eksemplene vil OMA Awards gjøre det enklere for alle å bidra til at Oslo blir et forbilde for byutvikling

ÅRETS POLLINATOR
Ida brenner for mangfold, inkludering og samarbeid og hun har et sterkt engasjement for byutvikling, Oslo og folka som bor i byen.

Som leder av Bjørvikaforeningen har hun satt seg fore å gjøre Bjørvika til en unik og raus møteplass. Der byen før delte seg i to, samler Ida strategisk kreftene i og rundt Bjørvika til et krafttak både toppledere fra kultur og næring og ungdom står i kø for å delta på. Sammen skaper foreningen, under Idas ledelse nye nettverk for felles inspirasjon, dialog og veiledning. Unge får sparring og innsikt i hva fremtidens arbeid for dem er, lederne får impulser og læring fra de unge som skal forme fremtiden.

Juryen begrunnelseIda har markert seg som en brobygger mellom ulike fagkompetanser og aktører i Bjørvika med innovative prosjekter innen placemaking og samskaping. Et av initiativene som har vært svært vellykket er mentorprogrammet som hun har satt i gang mellom næringsliv og unge i bydelen.I Bjørvika møter næringsliv, kultur og eksisterende beboere seg i et helt nytt område som skal ta sin form, med et mål om en bred appell til ulike målgrupper. Hun har en energi og et engasjement som gjør henne godt rustet til oppgaven.

ÅRETS BYLIVSPROSJEKT 
I passasjen og bakgården som strekker seg fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate, er det lagt til rette for hygge og opplevelser med autentiske restauranter og serveringssteder som Din Deli, Kafeteria August, Mon Oncle og Becco for å nevne noen. Disse nye bylivstilbudene, i en kombinasjon av ny og gammel bindes sammen av ulike passasjer og byrom.

Juryens begrunnelse
Utviklingen av Tullin åpner opp og aktiviserer et område som tidligere har vært lukket. Man har her lykkes med å skape et spennende og annerledes forløp av byrom, der trange passasjer, likevel oppleves som åpne og attraktive. Tullinkvartalet utfordrer den gjengse oppfattelsen om hva et godt byrom må være, det oppleves som både intimt og litt hemmelig, men også rikt på muligheter for ulike programmeringer og eventer. Riktig kuratering av aktører rundt byrommet gir en bredde og ulik type bruk. Dette har blitt et sted man både vil bruke som passasje og som oppholdssted. Prosjektet demonstrerer derfor på en nyskapende måte hvilke ingredienser som må være til stede i et godt byrom.

ÅRETS TRANSFORMASJONSPROSJKET 

Det brutalistiske signalbygget St. Olavs plass 5 på Tullin, tegnet av den anerkjente arkitekten Erling Viksjø, har nylig gjennomgått en større transformasjon. Bygget ble oppført i 1969 på oppdrag for Oslo Helsebyråd. Det har også fungert som lesesal for juridisk fakultet. Tidligere var fasadene lite tilgjengelige, bygget hadde gradvis blitt bygget om og opprinnelige arkitektoniske kvaliteter hadde blitt skjult. Når bygget nå får ny bruk er byggets fasader åpnet opp rundt hele bygget, med en flott hovedinngang og utadrettede arealer som kommuniserer godt med gatene rundt.

Juryens begrunnelse
Det gamle helserådet var tidligere et introvert bygg som innvendig også var bygget igjen uten særlig hensyn til de iboende historiske kvalitetene. Det har lenge vært et «utskjelt» bygg med lukkede fasader og mørke vinduer – det til tross for sin flotte og unike arkitektur. Nå som bygget har blitt åpnet opp for publikum bidrar det til aktivisering i dette sentrale området i byen, og det blir med dette en viktig brikke for den helhetlige utviklingen av Tullin. Særlig vil første etasjens nye program og tilgjengelighet bidra til å sikre et attraktivt og levende bygulv i området. Byggets kvaliteter løftes med dette frem og kommer til sin rett.

Juryen består av:
Mansoor Hussain, Bystyrerepresentant og Byutviklingsutvalget, Oslo Arbeiderparti
Johanne Borthne, Partner og Arkitekt i Powerhouse Company
Maria Kielland Krag, antikvar hos Byantikvaren
Maren Bjerkeng, Direktør for Utvikling, Aspelin Ramm

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week