12. januar 2022

Tre hovedtemaer for Oslo Urban Week 2022

Planleggingen av Oslo Urban Week 2022 på Tullin pågår for fullt. Programkomiteen har valgt tema som følger tre fagspor.

Maren Bjerkeng er programleder for Oslo Urban Week og eiendomsutvikler i Aspelin Ramm

Programleder for Oslo Urban Week, Maren Bjerkeng ser frem til spennende diskusjoner om fremtidens byutvikling:

- Vi gleder oss til neste års Oslo Urban Week, som blir en videreutvikling av årets suksess, med ulike tema og locations i et spennende område av byen som undergår stor transformasjon. Vi legger opp til et herlig mangfoldig program for alle som er engasjert i utviklingen av fremtidens byer og lokalsamfunn. Med fire hyperaktuelle temaer vil det være inspirasjon, læring og interessante diskusjoner for alle. Temaene er retningsgivende for OMA og flere av våre medarrangøreres arrangementer. De er ikke hugget i stein, men vil bearbeides og foredles av programkomiteen fram til vi slipper programmet før sommeren, sier Bjerkeng.

Oslo Urban Week 2022 vil utforske tre spor:

Eksempel på tilbakeføring av natur. Bosco Verticale (vertikal skog) i Milano.

Den ville byen

Temaet inviterer til å utforske hvordan bysystemer kan bli selvregulerende og håndtere endringer. Byer har historisk vært bygget for å verne menneskene mot en ugjestmild natur, men hvordan kan byene spille på lag med naturen? Oslo Urban Week ønsker å diskutere hvordan vi kan bruke EUs taksonomikrav til å tenke nye løsninger, innovasjon på bygningsmaterialer og ikke minst proptech- produkter og tjenester.

Stikkord: Bynatur, taksonomi, resilient cities, overvann, gjenbruk, homo ludens, mangfold, den produktive byen.

Delekultur

Oslo Urban Week ønsker å drøfte hvordan bysamfunnet kan gå fra silotenkning til en utstrakt delekultur, for eksempel i både organisasjoner og nabolag. Eiendomsbransjen er konservativ – hva kan man lære av steder som Epicenter og Rebel der det nye næringslivet organiserer seg rundt problemer med sikte på å innovere dem bort, framfor å tenke monolittisk rundt egen virksomhet? Hvordan kan vi involvere på tvers av aktører og bransjer? Og hvordan kan delingen også involvere nabolaget og byens innbyggere?

Stikkord: Riv siloene, organisasjoner, nabolag, kunnskapsdeling, co-creation.

Kan en større del av logistikken og varetransporten flyttes til natten?

24-timers byen

Alle storbyer bør leve 24/7, men natten er foreløpig en lite utnyttet ressurs, spesielt for vareflyt og transport. Oslo Urban Week ønsker å utforske om en vesentlig del av logistikken og varetransporten bør flyttes til natten. Hvordan kan vi bruke natten til å løse opp flaskehalser knyttet til mobilitet på dagtid, og kan det å se natt og dag mer i sammenheng åpne nye muligheter for hvordan vi bygger infrastruktur og bruker byen? Samtidig må vi stille spørsmål om noen folk er «nattedyr» som ønsker å jobbe på natt, eller om det vi gå ut over deres sosiale og familiære liv. Kan roboter/teknologi være en løsning i kombinasjon med de som ønsker å jobbe natt?

Stikkord: Mobilitet, logistikk, nattdyr, infrastruktur, netthandel, førerløs transport.

De tre temaene vil innreflektere det som skjer innenfor den digitale revulosjonen, inkludert prop tech, den digitale tvilling og mulighetene som AI gir.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week