30. august 2021

OMA Awards: Stem på Årets transformasjonsprosjekt 2021

OMA deler ut pris til Årets transformasjonsprosjekt 2021 under Oslo Urban Week. De nominerte prosjekter er Amerikalinjen, Kristian August gate 13 og Pressens Hus. Du er med på å bestemme hvilket prosjekt som går av med seieren ved å avgi din stemme her.

Pressens Hus, Amerikalinjen og Kristian August gate 13

De nominerte til prisen «Årets transformasjonsprosjekt» har strukket seg langt på kvalitet, gjerne med et utfordrende utgangspunkt, som har endret bygningsmassen og/eller tilpasset til ny bruk. Prosjekter som gir noe særlig til byen rundt kan særlig fremheves. Gjenbruk kan også tillegges særlig vekt.

Prisen gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Les mer om de nominerte nedenfor.

NB! Frist for å avgi stemme er utløpt

Amerikalinjen

Transformasjon av den norske Amerikalinjes tidligere kontorer til hotell Amerikalinjen drevet av Choice. Eksisterende bygg er bevart i sin helhet, inklusive innganger, vinduer, fasadedetaljer og materialbruk.

Juryens begrunnelse

Bygget som en gang i tiden var Den norske Amerikalinjens hovedkvarter, tegnet av Andreas Bjerkce og Georg Eliassen og oppført i 1915-1019, ble fredet i 2017. Det har opp gjennom årene huset ulike formål og funksjoner før det nå som hundreåring åpnet dørene som hotell med design inspirert av Amerikalinjens historie. Prosjektet har vektlagt detaljer, høy kvalitet i materialbruk og løsninger, historisk respekt og har med dette gitt et tidligere lukket bygg nytt liv og aktivitet. Prosjektet evner etter juryens vurdering, å formidle historien og samtidig poengtere den sentrale plasseringen i byen ved å gi de knappe uteområdene en stedsidentitet som løfter ikke bare selve bygget, men også tilliggende område. Amerikalinjen er med dette både et bidrag til oppgraderingen av foten til Bjørvika fra Oslo S, og har også skapt en ny møteplass for byens beboere og tilreisende.

Prosjektfakta

Utvikler: Fremtind
Arkitekt: Kritt Arkitekter
Areal: 6000 m2
Ferdigstilt: 2019

Kristian August gate 13

Transformasjonsprosjekt der et rivningstruet 1950-tallsbygg ble bevart og fikk et nytt tilbygg hvor gjenbruk og ombruk er benyttet i stor skala. Prosjektet er del av Tullinkvartalet som er under stor transformasjon med nybygg, byrom og bevaring.

Juryens begrunnelse

Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala. Bygget har endret tankegangen rundt hva som kan gjenbrukes selv med krevende forutsetninger. Det beskjedne kontorbygget fra 1950-tallet er bevart istedenfor revet. I tillegg er det oppført et tilbygg bestående hovedsakelig av ombrukte byggematerialer. Juryen har lagt vekt på at dette prosjektet er et viktig bidrag til innovasjon i bransjen, og at det utfordrer leverandører, etablerte systemer, utviklere og arkitekter til å tenke annerledes. Her gjenbrukes materialer i samspill med nybygg på en forbilledlig måte.

Prosjektfakta

Utvikler: Entra ASA
Arkitekt: MAD, Asplan Viak, Interiør: Scenario
Areal: 4300 m2
Ferdigstilt: 2021

Pressens Hus

Transformasjon av to verneverdige bygg fra 1800-tallet. De gamle bygårdene har nå blitt moderne kontorlokaler for rundt 220 personer i Pressens Hus, som arrangerer ulike aktiviteter, samtidig som det tilbys utleie av lokaler. På gateplan er restauranten Frist som er åpen for allmennheten.

Juryens begrunnelse

Bygningene, som befinner seg i Skippergata i den eldste bystrukturen i Oslo; Kvadraturen, er slått sammen og deres opprinnelige karakter og konstruksjon er bevart, samtidig som det er tilført nye elementer. Det er jobbet med et tydelig konsept for samlokalisering av pressens kjernemiljø samtidig som huset åpnes opp for publikum. Bygget vil med sine fasiliteter kunne huse mange typer arrangementer, til glede for både brukere og byens innbyggere, i historiske omgivelser i en del av byen hvor revitalisering er et viktig stikkord. Dette kan være et forbilde og til inspirasjon for å få til nettopp dette. Juryen vektlegger dette i sin nominasjon. Det er videre lagt vekt på at utvikler og arkitekt har lykkes med å skape et flott prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, miljøambisjoner og moderne tekniske løsninger som respekterer og fremhever historien på en elegant måte.

Prosjektfakta

Utvikler: Aspelin Ramm
Arkitekt: Atelier Oslo og KIMA arkitektur
Interiørarkitekt: IARK
Areal: ca. 4600 m2
Ferdigstilt: 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week