10. august 2022

OMA Awards: Stem på Årets pollinator 2022

OMA deler ut pris til Årets pollinator 2022 under Oslo Urban Week. De nominerte er Christine Wergeland, Gro Sandkjær Hanssen og Ida Gravdal Haldorsen. Du er med på å bestemme hvem som går av med seieren ved å avgi din stemme her.

Prisen Årets pollinator går til en person som har gått utover sin stillingsbeskrivelse - en matchmaker som bidrar og igangsetter gode prosesser for byutviklingen. Årets nominerte til Årets Pollinator er alle personer som bidrar til prosesser og kreative løsninger som har skapt begeistring blant byens innbyggere.

Les mer om de nominerte nedenfor.

Stem på Årets pollinator 2022:

Christine Wergeland Sørbye

Christine Wergeland Sørbye

CEO, Oslo Science City

Christine har høy kompetanse innenfor konseptutvikling og komplekse transformasjonsprosesser, et eksepsjonelt stort nettverk, og tenker bredt og internasjonalt. Hun viser et ekstremt engasjement, ser helheten og kompleksiteten i denne typen utvikling og får folk til å møtes på tvers.

Christine jobber med spennet av akademia, studenter, forskning, næringsliv, innovasjon og byutviklere, også i internasjonalt perspektiv. Hun er med dette en driving force i en ny og viktig satsning i Oslo, med nasjonal og internasjonal betydning.

Om

Christine leder arbeidet med å utvikle innovasjons-distriktet Oslo Science City. Bakgrunn fra Oslo kommune der hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter bl.a. arbeidet med å utvikle CampusOslo – strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Har Profesjonsutdanning i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i undervisning og ledelse. Var prosjektleder i etablering og utvikling avKuben Yrkesarena på Økern og Edvard Munch videregående skole i Oslo sentrum. Er administrerende direktør for Oslo Science City, hvor de har over 300 oppstartsbedrifter, 7.500 forskere og 30.000 studenter. Målet er å ta kunnskap i bruk for mer innovasjon, bærekraftig verdiskaping og skape tusenvis av nye arbeidsplasser.

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Oslo Met

Gro er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, og professor II i by- og regionplanlegging ved NMBU. Hun er statsviter, og forsker blant annet på medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging.

Hun har PhD i statsvitenskap og er samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, og professor II i by- og regionplanlegging ved NMBU. Hun ledet evalueringen av plan- og bygningsloven i 2018, og hun brenner for at loven skal virke som et godt rammeverk og en kobling mellom privat sektor, myndigheter og sivilsamfunn i byutviklingen.

Gro representerer en unik fagkompetanse på plan og byutvikling, som evner å formidle de mest komplekse tema til både utviklere, arkitekter og offentlige myndigheter på en forståelig og engasjerende måte.

Gjennom å sitte i tverrfaglige fora som Råd for byarkitektur i Oslo kommune og regjeringens klimautvalg 2050, og å undervise studenter innen ingeniørfag, planlegging, arkitektur og administrasjon og ledelse – ønsker Gro å bygge bro mellom fag og praksis, og mellom ulike sektorer. Hun har blitt en “go to” fagkapasitet på tvers av fagfelt, og har en evne til å trekke de store linjene og se løsninger der andre ser utfordringer.

Ida Gravdal Haldorsen

Ida Gravdal Haldorsen

Daglig leder i Bjørvikaforeningen

Ida brenner for mangfold, inkludering og samarbeid og hun et sterkt engasjement for byutvikling, Oslo og folka som bor her.

Som leder av Bjørvikaforeningen har hun satt seg fore å gjøre Bjørvika til en unik og raus møteplass. Der byen før delte seg i to, samler Ida strategisk kreftene i og rundt Bjørvika til et krafttak både toppledere fra kultur og næring og ungdom står i kø for å delta på. Sammen skaper foreningen, under Idas ledelse nye nettverk for felles inspirasjon, dialog og veiledning. Unge får sparring og innsikt i hva fremtidens arbeid for dem er, lederne får impulser og læring fra de unge som skal forme fremtiden.

Ida håper prosjektene kan inspirere andre til starte tilsvarende initiativer for flere rausere og mer fremtidsrettede nabolag.

Ida har markert seg som en brobygger mellom ulike fagkompetanser og aktører i Bjørvika med innovative prosjekter innen placemaking og samskaping. Et av initiativene som har vært svært vellykket er mentorprogrammet som hun har satt i gang mellom næringsliv og unge i bydelen.

I Bjørvika møter næringsliv, kultur og eksisterende beboere seg i et helt nytt område som skal ta sin form, med et mål om en bred appell til ulike målgrupper. Hun har en energi og et engasjement som gjør henne godt rustet til oppgaven.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week