30. august 2021

OMA Awards: Stem på Årets pollinator 2021

OMA deler ut pris til Årets pollinator 2021 under Oslo Urban Week. De nominerte er Aslaug Tveit, Runar S. Eggesvik og Stig L. Bech. Du er med på å bestemme hvem som går av med seieren ved å avgi din stemme her.

Aslaug Tveit, Runar S. Eggesvik og Stig L. Bech

Med pollinator mener vi en person som går utover sin stillingsbeskrivelse, er en matchmaker og får i gang gode prosesser for byutviklingen. Vi ønsker å få frem et bredt spekter av engasjement for byen og vise at de gode prosjektene og prosessen får man ved å tenke kreativt.

Les mer om de nominerte nedenfor.

NB! Frist for å avgi stemme er utløpt

Aslaug Tveit

Etablerte LÉVA Urban Design i 2009 og har de siste 12 årene utviklet en rekke nye metoder og verktøy, hvor hun kobler praktisk erfaring med teori knyttet til sosial bærekraft og urban design.


Juryens begrunnelse

Aslaug er kjent for sitt sterke engasjement for midlertidige tiltak som del av en fremtidsrettet byutvikling. Dette har gjort henne til en tydelig stemme for hvordan lokale ressurser kan spille inn på nye måter utenfor de formelle aspektene av planprosesser. Hun har en unik evne til å både ta «ungdommen på hjørnet» alvorlig og bli hørt av utviklere. Aslaug er ikke redd for å utfordre, og nettopp denne egenskapen gjør at hun lykkes med å få til koblinger mellom prosjekter ved å se det fra bydelsnivå og bakkeplan. Juryen har vektlagt hvordan hennes tilnærming bidrar til å gi innsikt som igjen skaper en rikere og mer involverende by.

Runar S. Eggesvik

Utelivsgründer med bakgrunn blant annet fra festivaler som Øyafestivalen og Piknik i Parken og steder som Kulturhuset, Sukkerbiten, Café Mono og Oslo Camping. har drevet Trøbbelskyter og står nå bak det nye selskapet Flott Gjort som det nærmeste året skal starte et titalls mangfoldige møtesteder i hele Oslo.

Juryens begrunnelse

Runar er kjent for prosjekter som Kulturhuset, Laboratoriet og nå den kommende Bakkekroen. Har en driving force i utvikling av bylivstilbud med kreativitet og kvalitet, og tør å satse på nye områder. Runar er kjent for å samarbeide godt med alle fagdisipliner og roller innen byutviklingen, og for sitt sterke bransje-engasjement. Han har jobbet aktivt gjennom koronaperioden med å utarbeide nye kreative konsepter og ideer, og juryen har vektlagt hvordan han gjennom dette er en sentral bidragsyter i å restarte byen ved å tenke nytt, jobbe utradisjonelt og bredt.

Stig L. Bech

Advokat og partner i Wiersholm. Har tidligere hatt tilsvarende roller i Wikborg Rein og BAHR, og før det vært CEO i børsnoterte Solon Eiendom. Han har i tillegg hatt, og har fortsatt, en rekke verv innenfor privat og offentlig sektor.

Juryens begrunnelse

Stig er en kjent aktør i bransjen og har en høy stjerne hos utviklere, arkitekter, offentlige etater og politisk. Han har vært på både rådgiversiden og utviklersiden, og har en unik evne til å jobbe og tenke tverrfaglig. Stigs evne til å få til gode og konstruktive samtalene på tvers, har vært utslagsgivende i mange komplekse byutviklingsprosesser. Et mantra for ham har vært at gode byer ikke skapes med konflikt og spisse albuer, men gjennom dialog og god vilje. Bech har tatt utgangspunkt i juridiske og økonomiske verktøy, praktisk erfaring og et godt nettverk. Gjennom dette har han bidratt aktivt til flere eiendomsstrukturer, fond og samarbeidsprosjekter der private eiere og offentlige aktører sammen har skapt godbyutvikling. Juryen har vektlagt både hans unike tilnærming og evne til å være en match maker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week