30. august 2021

OMA Awards: Stem på Årets bylivsprosjekt 2021

OMA deler ut pris til Årets bylivsprosjekt 2021 under Oslo Urban Week. De nominerte prosjekter er Røa Torg, Stasjonsallmenningen og Sukkerbiten. Du er med på å bestemme hvilket prosjekt som går av med seieren ved å avgi din stemme her.

Sukkerbiten, Stasjonsallmenningen og Røa Torg

De nominerte til Årets bylivsprosjekt er et byområde eller bygulv som har lykkes med å oppfylle ambisjoner om økt byliv med tilbud, byrom og arkitektur som oppleves som attraktivt og generer aktivitet. Disse kan også være midlertidige tiltak.

Prisen gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Les mer om de nominerte nedenfor.

NB! Frist for å avgi stemme er utløpt

Røa Torg

Røa Torg består av en glasspaviljong med uteservering mot det nyetablerte torgarealet, butikker og boliger langs Vækerøveien. Prosjektet kobler seg på Røa t-banestasjon og Samfunnshus Vest.

Juryens begrunnelse

Torget har fått vannspeil, skulpturer og beplantning, og utgjør nå et helt nytt samlingspunkt på Røa. Fra å være en flate man kun krysset over fra et sted til et annet, er torget nå et sted der folk stopper opp, sitter ned og barn leker. Det nye glassbygget mot torvet er utformet med saltak, og tar opp i seg skalaen og formen til rekken med butikker i den eldre blå murbygningen med butikker ut mot Sørkedalsveien. Det blå handelssenteret fra 1950-tallet er med på å fortelle en del av Røas utbyggingshistorie, og det nye glassbygget relaterer seg til skalaen i den eldre næringsbebyggelsen i både form og volum. Torget ligger som en naturlig nedskalering av bebyggelsen på begge sider: den eldre bebyggelsen på den ene siden og den nye boligbebyggelsen langs Vækerøveien på den andre. Grepet bidrar til å revitalisere området og skape økt aktivitet og liv på plassen.

Prosjektfakta

Utvikler: Røa Centrum AS
Arkitekt: LPO Arkitekter
Landskapsarkitekt: Norconsult
Areal: 10.000 m2 BRA bolig, 13.000 m2 BRA næring, uteareal ca 2500 m2
Ferdigstilt: 2021

Stasjonsallmenningen

Stasjonsallmenningen er en av syv offentlige allmenninger som strekker seg gjennom Bjørvika ned til fjorden. Byrommet er multifunksjonelt med variert innhold, og er tilrettelagt for opphold samtidig som det kan romme en strøm av fotgjengere og syklister. Her finner du flere rekreative samlingssteder, som vannsøyle-fontenen og det skulpturelle leke-elementet av oransje bølgeformer. Bygulvet med triangulære, vinklede flater i naturstein er inspirert av norske fjell, hvor landskapet aldri er plant. Det er utstrakt bruk av norske trær, busker og stauder.

Juryens begrunnelse

Når den sørlige delen av dette langstrakte byrommet sto ferdig i 2020 ble Stasjonsallmenningen for alvor komplett. Byrommet har vært under utvikling siden 2009 og strekker seg som en sammenhengende forbindelse fra Grønland, over sporområdene, mellom Barcode for så å fullendes i et generøst byrom ved fjorden. Utadvendte funksjoner som butikker, servering og gallerier er med på å skape liv i et byrom som også har en skala som kan romme både lekestativer og dansende fontener, sittegrupper og uteservering. Henvendelsen mot fjorden er prikken over i’en, og bryggekantens design rommer et vidt spekter av bruksområder. Juryen har lagt vekt på den høye kvaliteten på materialer og møblering, samt den gjennomtenkte flyten som gjør Stasjonsallmenningen til et godt byrom for alle, og til et forbilde på hvordan man kan skape gode og inkluderende byrom.

Prosjektfakta

Utvikler: Bjørvika Infrastruktur (HAV Eiendom og Oslo S Utvikling)
Arkitekt: SLA Danmark
Ferdigstilt: 2020

Sukkerbiten

Midlertidig utstillingspaviljong med bar, samt tilhørende areal til uteservering og badstuer. Det er i tillegg lagt til rette for samarbeid med lokale aktører som Oslo Fjordhage og Oslo Badstuforening, som har sine egne, flytende badstuer på området. Paviljongen av containere er utformet som et atrium og inneholder arealer til utstilling, undervisning og lager. Det er etablert utendørs utstillingsområde, og satt av areal til foodtrucks.

Juryens begrunnelse

Sukkerbiten er i sannhet et byrom under utvikling. Som et evig sentrum mellom store utviklingsprosjekter som Operaen, Sørenga, Munch Brygge, Bispevika og ikke minst den nye Operastranda har Sukkerbiten til nå vært alt fra en avlastning for byggeplasser til et temporært samlingssted. Nå har Sukkerbiten omfavnet sin midlertidighet og dyrket den frem til et sted med identitet og karakter. De mer formelle omgivelsene møter det uformelle, understreket av drivhus, saunaer på land og til vann, food-trucks, solstoler, langbord og DJ-sets til langt på natt. Det er mangelen på organisert og polert design som er Sukkerbitens store styrke, og det skaper en forventning om at her kan «alt» skje. Juryen er opptatt av å trekke frem gode eksempler på midlertidighet og variasjon i bybildet som en viktig aktiviserende faktor.

Prosjektfakta

Eier: HAV eiendom
Tiltakshaver: Fotografihuset
Arkitekt: Atelier Oslo

Meld deg på vårt nyhetsbrev
for å motta nyheter om Oslo Urban Week